logo Prawo i Sprawiedliwość

Karol Karski - 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu 26 maja 2019r. Karol Karski - 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu 26 maja 2019r.

Jestem prawnikiem, nauczycielem akademickim, samorządowcem, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Pełnię funkcję kierownika katedry prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem autorem ponad 100 publikacji naukowych, z których korzystają studenci w całym kraju. Byłem posłem na Sejm RP V i VI kadencji, a w 2007 r. zostałem wiceministrem spraw zagranicznych, gdzie odpowiadałem za sprawy europejskie i traktatowe.

Byłem pierwszym Polakiem pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Konsultowałem warunki otrzymania z Unii kilkuset miliardów złotych, które skierowano do Polski.

Byłem również zastępcą przewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Gmin i Regionów Europy, a także wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W połowie lat 90-tych prowadziłem pierwszy w Polsce uniwersytecki wykład kursowy z prawa europejskiego. W 2014 r. uzyskałem mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Jestem kwestorem – członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego.

podpis Karol Karski

Europa wartości

Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej Twórcy i które miały stać się jej fundamentem.

Europa rodziny

Obronimy prawo rodziców do wychowywania dzieci.

Europejskie wsparcie
dla polskiej wsi

Będziemy aktywnie zabiegać na forum UEo interesy polskich rolników.

Budżet UE
dobry dla Polski

Wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej.

Europejski wspólny
wolny rynek

Będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku.

Bezpieczne
granice Europy

Będziemy nadal skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo i ochronę zewnętrznych granic Unii.

Europa
niezależna
energetycznie

Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne.

Ta sama
jakość produktów
w całej europie

Będziemy walczyć o to aby konsumenci w całęj Europie byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości.

Europa
równych szans

Będziemy zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach Unii Europejskiej.

Sprawiedliwa polityka
klimatyczna europy

Będziemy dążyć, by polityka klimatyczna Europy uwzględniała polskie interesy.

Zrównoważony rozwój
- podstawą silnej UE

Chcemy silnej polityki spójności jako podstawy szybkiego i solidnego rozwoju UE.

STOP
nielegalnej imigracji

Chcemy, by Europa pomagała w miejscach konfliktów. Sprzeciwiamy się nielegalnej imigracji.

Karol Karski - lider listy PiS do Europarlamentu

Jako członek EKR pracowałem nad wieloma sprawozdaniami oraz opiniami w Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Praw Człowieka oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Od początku swojej działalności walczyłem o środki europejskie, służące poprawie infrastruktury drogowej i kolejowej.

Wspierałem przedsiębiorców oraz aktywnie zabiegałem o wyrównanie dopłat dla polskich rolników, wielokrotnie podnosząc ich problemy na forum UE.

Polska Niepodległa

Jako poseł do Parlamentu Europejskiego podejmowałem szereg działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w Naszym kraju broniąc polskich interesów, wspierając lokalne inicjatywy oraz zabiegając o innowacyjny rozwój wyjątkowego regionu, jakim jest północno-wschodnia Polska.

W czasie swojej kadencji zostałem wybrany przewodniczącym kolegium kwestorów Parlamentu Europejskiego, przez co jeszcze bardziej mogłem dbać o interesy mieszkańców naszego kraju.

Karol Karski - lider listy PiS do Europarlamentu

Od początku kadencji zawsze broniłem Polskich interesów, występując na forum europejskim.

Podejmowałem szereg działań służących naszym obywatelom, abyśmy nie byli traktowani jak ludzie drugiej kategorii w UE.

W Komisji Spraw Zagranicznych zawsze stałem na stanowisku równości praw państw członkowskich, nie godząc się na system, w którym kraje silniejsze miałyby głos decydujący nad większością wspólnoty.

Polska Niepodległa

Zawsze opowiadałem się, za wolnością słowa w Internecie nie godząc się na jego ograniczenia.

Karol Karski - lider listy PiS do Europarlamentu

Od czasu naszego powstania w 2009 r. ciężko pracujemy w ramach UE, która powraca do podstaw, aby dostarczyć zdroworozsądkowe rozwiązania.

Uważamy, że podejmowane przez UE rozwiązania prawne powinny służyć, a nie przeszkadzać mieszkańcom Unii Europejskiej.

Aby to osiągnąć, eurodeputowani z EKR koncentrują swoje wysiłki na, łączeniu ludzi i biznesu, promowaniu otwartego, sprawiedliwego i wolnego handlu oraz wspieraniu bezpiecznej Europy i wielu innych osiągnięć. Nasze wysiłki przyniosły rezultaty, które poprawiają codzienne życie obywateli w całej UE.

Polska Niepodległa

Zbliżając się do wyborów europejskich będziemy kontynuować naszą ciężką pracę w celu zapewnienia bardziej elastycznej, otwartej i ekonomicznie żywej UE, oferującej obywatelom i podatnikom wymierne korzyści.

Przy Waszym wsparciu i ciągłych wysiłkach naszych posłów do PE uważamy, że UE, która szanuje swoich obywateli, odpowiedzialnie wydaje pieniądze podatników i szanuje suwerenność swoich rządów krajowych, to UE, która może zbudować silniejszą przyszłość, która będzie lepiej służyć swoim obywatelom.

Nasza wizja
dla Europy

Zdrowy rozsądek
i zrównoważony rozwój

UE musi przyjąć rozsądne i trwałe środki, które nie nakładają niepotrzebnych i kosztownych obciążeń na przedsiębiorstwa i państwa członkowskie. Koncepcją EKR jest wykorzystanie prywatnej przedsiębiorczości, w celu zmniejszenia ubóstwa na całym świecie.

EKR - Alternatywna polityka dla UE
Wartość dodana
dla podatników

Priorytetem dla grupy EKR jest ograniczenie większości regulacji, które UE przyjęła i zastosowała wobec przedsiębiorstw. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły lepiej się rozwijać, zachowywać konkurencyjność i zyski oraz będą w stanie zapewnić więcej miejsc pracy.

EKR - Alternatywna polityka dla UE
Łączenie ludzi i biznesu

Priorytetem dla grupy EKR jest ograniczenie większości regulacji, które UE przyjęła i zastosowała wobec przedsiębiorstw. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły lepiej się rozwijać, zachowywać konkurencyjność i zyski oraz będą w stanie zapewnić więcej miejsc pracy.

EKR - Alternatywna polityka dla UE
Globalne podejście
/ Zasady wolnego handlu

Grupa EKR stała się siłą napędową w Parlamencie Europejskim w zakresie wprowadzania szeregu ważnych międzynarodowych umów, które przełamują obecne bariery, które uniemożliwiają europejskim firmom handel z głównymi potęgami gospodarczymi na całym świecie.

EKR - Alternatywna polityka dla UE
Ochrona zewnętrznej
granicy UE

Aby imigracja w UE była trwała, a prawdziwi i najbardziej narażeni azylanci mogli uzyskać pomoc od UE, ważne jest, aby państwa członkowskie były w stanie zwrócić nielegalne osoby ubiegające się o azyl do ich kraju pochodzenia.

EKR - Alternatywna polityka dla UE
Szlaki transportowe w UE

Wysokiej jakości połączenia transportowe są podstawą europejskiej działalności gospodarczej i jakości życia obywateli.

EKR - Alternatywna polityka dla UE
Ochrona demokracji
i wolności religijnej
na całym świecie

Wysiłki Grupy EKR zmierzają do stworzenia globalnej Unii Europejskiej dążącej do stworzenia bardziej demokratycznego, wolnego świata dla wszystkich.

EKR - Alternatywna polityka dla UE

Zapraszam do moich biur poselskich

Woj. Podlaskie
Białystok
ul. Św. Rocha 11/1 lok.311
Kod pocztowy 15-879
Białystok
ul. Zwycięstwa 26C
Kod pocztowy 15-703
Sokółka
ul. Plac Kościuszki 5 lok. 3
Kod pocztowy 16-100
Woj. Warmińsko-Mazurskie
Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
Kod pocztowy 10-104
Elbląg
ul. 1 Maja 2
KKod pocztowy 82-300
Poza granicami RP
Bruxelles
Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
08G102
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel
Strasburg
Parlement européen
Bât. Louise Weiss
T12016
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024 / F-67070 Strasbourg Cedex

Karol Karski
od 1994 - 1998

Wiceprezydent, a następnie Prezydent Miasta Białegostoku

Kiedy został prezydentem miasta opracowano Strategię Rozwoju Białegostoku przy udziale ekspertów, naukowców, konsultowaną z mieszkańcami. Zakładał Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Białystok – wśród miast wojewódzkich - zajął II miejsce w budownictwie mieszkaniowym, w tym również komunalne dla uboższych mieszkańców. Realizując program budowy ulic w osiedlach jednorodzinnych, najbardziej zaniedbanych pod tym względem, oddano do użytku kilkadziesiąt km dróg – bez żadnych dotacji zewnętrznych. Nastąpiła znaczna wymiana taboru autobusowego. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Białymstoku osiągnęło wzorowy poziom: co doceniały delegacje miast z Rosji i Litwy, które przyjeżdżały by skorzystać z pomocy Białegostoku. Przyczynił się do powstania samodzielnego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozwinęła się współpraca gospodarcza i kulturalna z Kaliningradem (Rosja), Grodnem (Białoruś) oraz Kownem (Litwa) na podstawie umów dwustronnych i wielostronnych. Do Parku Zwierzynieckiego powrócił – zniszczony przez bolszewików - odbudowany Pomnik 42. Pułku Piechoty „Dzieci Białostockich”.

Karol Karski
od 1997 - 2003

Poseł na Sejm RP - wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Prawa Europejskiego

Karol Karski w Sejmie III kadencji złożył 65 interpelacji, 58 zapytań poselskich oraz 7 pytań w sprawach bieżących. Upominał się między innymi o podlaskie przedsiębiorstwa (Fasty SA, Polmos Białystok). Zwracał uwagę na negatywne zjawiska związane z postępującym procesem prywatyzacji. Zawsze walczył i pamiętał o zwykłych ludziach, w tym pracownikach (interweniował m.in. w sprawie nieotrzymania przez pracowników Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy dodatkowe wynagrodzenia za 1998 r.)

Karol Karski
2005

Poseł na Sejm RP - przewodniczący Komisji „Solidarne Państwo” i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji ds. Spraw Unii Europejskiej

Od 2005 r. poseł na Sejm RP Karol Karski był jednym z najaktywniejszych parlamentarzystów. Z jego inicjatywy opracowano Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej,” wprowadzony do realizacji w pierwszych latach rządów PiS, kontynuowany do dzisiaj. „Program” umożliwił sfinansowanie i realizację wielu inwestycji drogowych, wodociągi, kanalizacja, itp., na Podlasiu i w woj. warmińsko – mazurskim, w samym Białymstoku, a także inwestycje w służbie zdrowia oraz w szkolnictwie wyższym, m.in. Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku. Pracował nad ustawami w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej i jakości żywności. Kierował do rządu PO – PSL interpelacje w obronie ludzi pracy przed zwolnieniami ( np. likwidacja Cukrowni Łapy), kiedy były łamane prawa pracownicze przy sprzedaży białostockiego Cefarmu oraz likwidacji PH- U „Agroma”. Domagał się zmiany koncepcji polityki rozwoju kraju rządu D. Tuska oraz Narodowej Strategii Spójności, które dyskryminowały, marginalizowały woj. podlaskie i warmińsko – mazurskie. Wielokrotnie interweniował w sprawie podniesienia opłacalności produkcji rolnej, kiedy to spadały drastycznie ceny mleka, wieprzowiny, jabłek i owoców miękkich.

Karol Karski
2005 - 2006 oraz 2015-2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - autor Programu dla Wsi Polskiej

2005 - 2006

Od 2005 r. poseł na Sejm RP Karol Karski był jednym z najaktywniejszych parlamentarzystów. Z jego inicjatywy opracowano Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej,” wprowadzony do realizacji w pierwszych latach rządów PiS, kontynuowany do dzisiaj. „Program” umożliwił sfinansowanie i realizację wielu inwestycji drogowych, wodociągi, kanalizacja, itp., na Podlasiu i w woj. warmińsko – mazurskim, w samym Białymstoku, a także inwestycje w służbie zdrowia oraz w szkolnictwie wyższym, m.in. Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku. Pracował nad ustawami w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej i jakości żywności. Kierował do rządu PO – PSL interpelacje w obronie ludzi pracy przed zwolnieniami ( np. likwidacja Cukrowni Łapy), kiedy były łamane prawa pracownicze przy sprzedaży białostockiego Cefarmu oraz likwidacji PH- U „Agroma”. Domagał się zmiany koncepcji polityki rozwoju kraju rządu D. Tuska oraz Narodowej Strategii Spójności, które dyskryminowały, marginalizowały woj. podlaskie i warmińsko – mazurskie. Wielokrotnie interweniował w sprawie podniesienia opłacalności produkcji rolnej, kiedy to spadały drastycznie ceny mleka, wieprzowiny, jabłek i owoców miękkich.

2015 - 2018

2015 – 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszych miesiącach po objęciu stanowiska szefa resortu rolnictwa podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży gruntów z zasobów Skarbu Państwa. Za rządów PO - PSL trwała bowiem rabunkowa wyprzedaż, spekulacja ziemią z wykorzystaniem tzw. słupów. Spora jej część trafiała do zagranicznych rolników i spółek. Zakończyły się wreszcie protesty rolników. Nowelizacja ustawy o ustroju rolnym uregulowała obrót ziemią, która w pierwszym rzędzie powinna służyć polskim rolnikom do produkcji. Po ministrze Marku Sawickim (PSL) pozostał chaos w obsłudze informatycznej dopłat bezpośrednich, grożący opóźnieniami w wypłatach. Podjęte działania zaradcze umożliwiły terminowe wypłaty. Na początku urzędowania musiał pokonać kryzysową sytuację na rynkach rolnych, szczególnie w produkcji mleka i mięsa wieprzowego. Wszechstronne działania, a zwłaszcza interwencje w instytucjach Unii Europejskiej, współdziałanie i wspólna presja części państw unijnych, doprowadziły do uruchomienia tzw. lipcowego pakietu pomocy Hogana ( 2017 r. ). W efekcie nastąpił wzrost cen mleka i wieprzowiny. W całym okresie, gdy był ministrem rolnictwa, ceny na główne produkty rolne ustabilizowały się, nie budziły protestów rolników. Skuteczne okazały się starania w UE, by wspomóc sadowników, producentów jabłek, gruszek i warzyw, poszkodowanych m.in. w wyniku embarga rosyjskiego. Z jego inicjatywy zakończone zostały prace nad pakietem ustaw mających umocnić pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym, ograniczyć nieuczciwe praktyki cenowe, dyktat m. in. dużych sieci handlowych. Zakończone zostały prace nad Paktem dla Wsi. Dokument wyznaczał główne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe lata, integrował działania instytucjonalne i inwestycyjne. W rezultacie miały one gwarantować opłacalność produkcji, rozwój infrastruktury i dostępności usług, pobudzać przedsiębiorczość, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. Jakość życia na wsi uległaby znacznej poprawie.Przygotowano projekt ustawy pozwalającej na udzielenie pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych. Staraniem min. Krzysztofa Jurgiela zwiększono znacznie dopłaty z budżetu państwa – 65 proc. - do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.